Luchthaven Twente


Laatste nieuws:

Ook SDD heeft (net als de meeste omliggende gemeenten) een zienswijze ingediend tegen het Ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Twente:

lees de zienswijze

Er is in Twente en ook landelijk grote onrust ontstaan naar aanleiding van het ontwerp-luchthavenbesluit voor Twente Airport, onder meer over het vraagstuk van de mogelijke grootschalige bomenkap als gevolg van het ontwerp-luchthavenbesluit. Van grootschalige kap zal zeker geen sprake zijn.

http://www.adttwente.nl/nieuwsenagenda/Nieuws/nbsite-stand-van-zaken-onderzoek-vliegveiligheid-140416/

Eerder nieuws:

Twente Airport stap dichterbij

De realisatie van een compacte luchthaven in het groen is weer een stap dichterbij.
Op 7 maart a.s. legt het ministerie van Infrastructuur en Milieu het ontwerp-luchthavenbesluit ter inzage. Hierin wordt het gebruik van Twente Airport vastgelegd en de ruimtelijke beperkingen die daaromheen gelden. Op dezelfde dag leggen de colleges van Enschede en Dinkelland de bestemmingsplannen en het beeldkwaliteitsplan voor de luchthavenontwikkeling als ontwerp ter inzage. Deze plannen zijn opgesteld voor de start- en landingsbaan, de luchthaven, luchthavengebonden bedrijvigheid, het veiligheidscentrum en de ontsluiting van het luchthavengebied.

Verder......:

Heeft u altijd al eens willen weten hoe het bijzondere gebied rond Twente Airport eruit
ziet? Vanaf zaterdag 8 maart a.s. kunt u deelnemen aan de unieke maandelijkse
BUZZtoer. Tijdens het 1,5 uur durende programma krijgt u een bijzondere
rondleiding in het bijzondere gebied rond Twente Airport.

Aanmelding en informatie: www.buzztoer.nl

 

 

 

 

Hier kunt U de ontwikkelingen volgen rond Luchthaven Twente.

Positieve uitspraak Raad van State in hoger beroep

Vliegclubs kunnen blijven vliegen vanaf Luchthaven Twente

Vandaag (31 okt.) heeft De Raad van State (RvS) besloten dat de militaire luchtvaartregeling van kracht blijft op Twente Airport totdat er een nieuw luchthavenbesluit is voor de toekomstige burgerluchthaven. Dit betekent dat de vliegclubs op de luchthaven kunnen blijven vliegen.

Nieuwsflits

Positieve uitspraak Raad van State in hoger beroep

 

Vliegclubs kunnen blijven vliegen vanaf Luchthaven Twente

 

Vandaag heeft De Raad van State (RvS) besloten dat de militaire luchtvaartregeling van kracht blijft op Twente Airport totdat er een nieuw luchthavenbesluit is voor de toekomstige burgerluchthaven. Dit betekent dat de vliegclubs op de luchthaven kunnen blijven vliegen.

In 2012 heeft VOLT-Twente het ministerie van Defensie gevraagd de militaire aanwijzing van de luchthaven op te heffen. De minister weigerde dat, waarop VOLT-Twente in beroep ging bij de rechtbank in Almelo. De Almelose rechter stelde VOLT-Twente in 2012 in het gelijk, maar de Raad van State heeft dat besluit vandaag dus vernietigd.
De toekomstige exploitant van Twente Airport, het consortium Reggeborgh/Aviapartner, en ADT hechten veel waarde aan het huidige vliegverkeer (general aviation) op de luchthaven, ook omdat dit een geleidelijke opstap vormt naar het voorziene grote gebruik van de luchthaven vanaf 2016. ADT had daarom al voorbereidingen getroffen voor een eventuele overgangsregeling om de huidige gebruikers (Vliegclub Twente, Nederlandse Academie voor Verkeersvliegers en de Twentse Zweefvliegclub) te kunnen laten vliegen. Deze procedure heeft ADT nu uiteraard ingetrokken.Consortium Reggeborgh/Aviapartner en ADT ondertekenen overeenkomst voor ontwikkeling en exploitatie Twente Airport
Dik Wessels namens het consortium Reggeborgh/Aviapartner en Peter den Oudsten namens Area Development Twente (ADT),  hebben op 26 september om 18.00 uur hun handtekening gezet onder de concessieovereenkomst

Verder zijn er nieuwe vliegroutes bekend gemaakt. U kunt deze via ADT , maar ook via RTV Oost bekijken als simulatie

Volg laatste ontwikkelingen op ADT
Accoord over exploitatie Luchthaven Twente

Documenten en publicaties Rijksoverheid

  

Nieuws tijdens de afgelopen maanden:

Het consortium Reggeborgh/Aviapartner en Area Development Twente (ADT) ondertekenen op 26 september de concessieovereenkomst voor Twente Airport; een mijlpaal voor de Twentse economie.

 

Op maandag 10 juni was er een bijeenkomst waarvoor Dorpsbelang is uitgenodigd en waar we worden bijgepraat door het ADT over de laatste ontwikkelingen.

Op maandagavond 22 april is er tijdens de ALV CDA Dinkelland een presentatie gegeven t.a.v. de Luchthaven Twente.

De heer Leo van der Ree (directeur ADT) heeft een presentatie verzorgd over de toekomstige ontwikkelingen op het terrein van de Luchthaven Twente. Ook heeft hij aangegeven wat de actuele stand van zaken is en wat er in de nabije toekomst allemaal zal staan te gebeuren.

Bekijk hier de volledige presentatie...

Zie ook:  www.adttwente.nl

===============================

Dick Wessels zou akkoord hebben met een Nederlandse afhandelaar

===============================
Alles over het ADT
===============================
Brief gemeente gebiedsontw Luchthaven Twente
===============================
Trac├ęstudie naar regionale wegenstructuur
===============================

 

Ga naar boven