Vroegere ABTB locatie


De situatie van de voormalige ABTB-locatie is opeens in een stroomversnelling gekomen.......

Begin april is de sloop van het voormalig ABTB terrein eindelijk verder gegaan en zal de rommel tot het verleden gaan behoren. Er is zelfs door een nieuwe koper van het terrein een bouwplan gemaakt. Op 4 april tussen 18.00 en 19.00 uur zijn bij Pelles de plannen uiteengezet waarbij verdere belangstellenden ook waren uitgenodigd. Verder wordt op donderdag 18 april van 16.00 tot 19.00 uur gestart met de verkoop van de 6 woningen daar ter plekke vanuit een verkooptruck.

Onderstaand wat schetsen, zodat u enig idee krijgt hoe e.e.a. eruit gaat zien.
       

Details-prijzen-plan-voor-woningen-op-voorm-abtb

Voorbeeld-woningen-voormalig-abtb-locatie

Situatieschets-plan-woningbouw-hoofdstraat

Ga naar boven