Huishoudelijk reglement


Er is een Huishoudelijk regelement geschreven en tijdens de algemeen bestuursvergadering van woensdag 4 dec. 2013 is de leden van het algemeen bestuur gevraagd dit te lezen en evt. met aanvullingen/wijzigingen te komen. Het stuk zal in de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2014 dan officieel gemaakt worden. Hieronder kunt U de definitieve versie downloaden. 

Download hier

 

Ga naar boven