Nieuwsbrief OVKK oktober

Hieronder kunt U de nieuwsbrief van het OVKK (Overijsselse vereniging voor kleine kernen) bekijken/downloaden.

logo nieuwsbrief OVKK
 

Vragen voor fracties politieke partijen

In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen starten binnenkort met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s. Daarin mogen de speerpunten voor kleine kernen niet ontbreken. Het bestuur van Dorpsbelang Deurningen heeft een lijst met vragen samengesteld voor de fracties en deze aan de fracties gestuurd. Hieronder vindt U de vragen en vervolgens de reacties van de politieke partijen.

Lees meer: Vragen voor fracties politieke partijen

Structuurvisie Dinkelland

Gewijzigde vaststelling structuurvisie gemeente Dinkelland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland maken bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 10 september 2013 de structuurvisie gemeente Dinkelland gewijzigd heeft vastgesteld.

De structuurvisie bevat de gemeentelijke visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor het gehele grondgebied van de gemeente Dinkelland.

De ontwerp-structuurvisie heeft met ingang van woensdag 2 januari 2013 tot en met woensdag 13 februari 2013 voor een ieder ter inzage gelegen. Ten aanzien van de ontwerp-structuurvisie zijn zienswijzen naar voren gebracht die aanleiding hebben gegeven de visie op onderdelen aan te passen. Ook zijn er enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.

De vastgestelde structuurvisie ligt met ingang van maandag 23 september 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage:

-       In papieren vorm tijdens openingsuren bij de receptie in het gemeentehuis te Denekamp

-       Digitaal via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl (kopje “Snel naar”---> Ter inzage)

-       Digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl(kopje “Structuurvisies” – klikken op grondgebied Dinkelland)

De bestanden kunnen worden gedownload via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1774.SVDINKELLAND-0401 

De structuurvisie is geen (voor burgers) bindend juridisch document. Tegen het besluit tot vaststelling van de structuurvisie kan, op grond van artikel 8.5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Tracéstudie naar regionale wegenstructuur

Tracéstudie naar regionale wegenstructuur

Het college van B&W van de gemeente Dinkelland heeft op 5 maart 2013 alsnog ingestemd met het vrijgeven van het voorontwerpbestemmingsplan Luchthaven Twente voor vooroverleg.

Structuurvisie luchthaven Twente

Bestemmingsplan luchthaven Twente

Lees meer: Tracéstudie naar regionale wegenstructuur

Pagina 6 van 6

Volg ons op....

Komende activiteiten Dorpsbelang

Geen evenementen

Agenda Dorpsbelang

September 2017
Z M D W D V Z
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2017
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Ga naar boven